Reviews van deze auteur

1 minuut te laat en je betaalt direct 1 dag extra

Op de dag van inlevering van de laadwagen (€107 per dag) werd er wegens ijzelvorming code rood afgekondigd door het ANWB. Hierdoor kon ik niet voor 8 uur in de ochtend de laadwagen inleveren. Het was dus overmacht. Ik heb ze ook telefonisch meegedeeld dat ik de wagen niet op tijd kon inleveren. Bij Stuur aangekomen was men niet eens bereid om naar mijn verhaal te luisteren. De houding was heel asociaal (een oude man met bril op). Ik moest dus € 107 extra betalen omdat ik puur door overmacht niet op tijd de wagen kon inleveren..Voor 1,5 dag € 345 betaald. Puur geldklopperij!! Schandalig!! En allerergste is dat dit bedrag gewoon in mindering is gebracht op de door mij eerder betaalde borgsom van € 450. Voor mij nooit meer STUUR OF BETER GEZEGD: iS-DUUR

Sterke punten
Oplichting

Zwakke punten
Slecht onderhouden vervoermiddelen!!